Hondenosteopathie
Hondenosteopathie Elke Schollaert Hond rugpijn mank
            Wanneer kan osteopathie     

            helpen?


* Problemen met het bewegingsmechanisme:

Bijvoorbeeld: onregelmatigheid, stijfheid en spierkrampen, veel struikelen,...

 

* Gedragsproblemen:

bijvoorbeeld: schuw, angstig, rusteloos, flegmatiek, ...

 

*Andere problemen:

bijvoorbeeld: verteringsproblemen, stoelgangproblemen, allergieën,...

OPTIMALE BALANS VOOR UW TROUWE VRIEND
             HondenosteopathieDe osteopaat bekijkt het lichaam als één geheel en behandelt dit als zodanig. Hiervoor gebruikt de osteopaat manuele technieken.


De mobiliteit van verschillende structuren wordt getest en er wordt opnieuw beweeglijkheid gegeven op de plaatsen waar dit nodig is.


Uw hond zal in een staat komen waarin het zelfherstellend vermogen aan de slag kan gaan. 

Hondenosteopaat Elke Schollaert
             De behandeling:

             voorbereidingen en verloop.


- De osteopathie behandeling gaat door in de praktijkruimte van Dr. Dierenarts W. Schollaert te Lede. 

 - Een eerste behandeling verdient voldoende tijd. Gelieve minstens 1u15 minuten in te plannen. Voor een vervolgbehandeling graag 50 minuten.

- U blijft gedurende de hele behandeling aanwezig.

(Voor sommige testen en behandelingen vraag ik voor mijn veiligheid en ter preventie van ongewenst gedrag of u uw hond een muilkorf kan opzetten.)


- Na de behandeling bespreek ik met u mijn bevindingen en

geef ik eventueel advies ( dit kan een doorverwijzing naar een aangepaste gedragstherapeut of hulp bij de keuze van voedingssupplementen zijn).

Mogelijke voordelen van een behandeling:

VERMINDERING VAN PIJN:


door de zachte manuele technieken wordt de pijn weggenomen, ...

BETERE BEWEGINGEN: 


 door o.a. betere doorbloeding, wegvallen van wervelblokkades zorgen voor betere neurologische werking, ... 

GEDRAGSVERANDERING: 


omdat de hond zich beter voelt 

VERMINDERING VAN ALLERGIEEN EN OVERGEVOELIGHEDEN:


door het beïnvloeden van de organen
             Tarieven:                                                                                                               Nieuwe tarieven van mei 2019


- Een behandeling op locatie kost 65 € / Hond. 


De behandeling vindt plaats in de praktijkruimte van Dierenarts Schollaert, Ronkenburgstraat 72 te Lede.


Kan je je afspraak niet nakomen? Annueer ze dan zo snel mogelijk. Bij voorkeur 24uur op voorhand.


Hondenosteopathie Elke Schollaert

All Rights Reserved © Elke Schollaert, B- Lede.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ELKE  SCHOLLAERT


Paardenosteopaat - EDO®

Hondenosteopaat -CDO®

CONTACT US

9340 Lede

België

0486/  10 24 66

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren