Paardenosteopathie
"Elke schollaert"  "Paardenosteopaat"
             Wanneer kan osteopathie     

              helpen?


* Bewegingen en rijtechnische problemen:

bijvoorbeeld: onregelmatigheid, onzuiver bewegen zonder duidelijke indicatie, taktverlies, Stijfheid en spierkrampen, veel struikelen,...


* Rij-technische problemen:

bijvoorbeeld: rug- en halsproblemen:  problemen met opzadelen en opstijgen, verzet, moeite om te verzamelen, verkeerd rug gebruik, verminderde prestaties, het paard is stijf langs één kant, het bit niet aannemen, kopschuw, kopschudden, problemen bij het rijden van overgangen, verkeerd aangalopperen, moeite met zijgangen, ...


*Andere problemen:

bijvoorbeeld:  verminderde immuniteit, stalbenen, lusteloosheid, probleemgedrag, allergie, vruchtbaarheidsproblemen, gevoelig voor koliek, luchtzuigen, ...

Paardenosteopaat Elke Schollaert EDO
            Wat is paardenosteopathie? Paardenosteopathie gebruikt zachte technieken om het paard zijn maximale bewegingsvrijheid te laten gebruiken.

Blokkades worden opgespoord en verholpen.

Het paard wordt ondersteund om via het zelfhelende vermogen- opnieuw- balans te creëren in het lichaam.Wat is osteopathie? (algemeen)

klik hier"Paardenosteopaat "Elke Schollaert" EDO"
             De behandeling:

voorbereidingen en verloop.


- De behandeling kan doorgaan bij u op stal of in onze praktijkruimte te Lede. Graag een schoongemaakt en bij voorkeur droog paard bij aanvang. Gelieve het paard niet te berijden of longeren voor de afspraak. De behandeling gaat het beste door in een ruimte waar het paard vertrouwd is en waar ik plaats heb om rond het paard heen te bewegen. Voor de aanvang van behandeling bekijk ik de bewegingen in de drie gangen en eventueel ook zadel en bit.


 - Een eerste behandeling verdient voldoende tijd. Gelieve minstens 1u40 minuten in te plannen. Voor een vervolgbehandeling graag 1u 15 min.


- Na de behandeling bespreek ik kort met u mijn bevindingen en eventueel advies ( een doorverwijzing of voedingssupplementen) 


Mogelijke voordelen van een behandeling:

VERMINDERING VAN PIJN:


door de zachte manuele technieken wordt de pijn weggenomen, ...

BETERE BEWEGINGEN: 


 door o.a. betere doorbloeding, wegvallen van wervelblokkades zorgen voor betere neurologische werking, ... 

GEDRAGSVERANDERING: 


omdat het paard zich beter voelt 

VERMINDERING VAN ALLERGIEEN EN OVERGEVOELIGHEDEN:


door het beïnvloeden van de viscera

Paardenosteopathie rugproblemen Elke Schollaert
           Tarieven:


                                                                                                               Nieuwe tarieven van mei 2019

- Een behandeling op locatie kost 95 € / paard. 


Voor behandeling van uw paard binnen een straal van 10 km vanaf 9340 Lede reken ik geen verplaatsingsonkosten aan.


Verder dan 10 km reken ik 0,35 cent per km. 


Indien er drie of meer paarden op één locatie behandeld worden, vervallen de reiskosten. 
Kan je je afspraak niet nakomen? Annueer ze dan zo snel mogelijk. Bij voorkeur 24uur op voorhand.

Advies:


Je kan voor specifieke problemen doorverwezen worden naar professionele dienstverleners in de hippische sector. Bijvoorbeeld: als er zich specifieke gedragsproblemen voordoen kan ik helpen bij je zoektocht naar de juiste trainer/ gedragstherapeut,... 

All Rights Reserved © Elke Schollaert, B- Lede.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ELKE  SCHOLLAERT


Paardenosteopaat - EDO®

Hondenosteopaat -CDO®

CONTACT US

9340 Lede

België

0486/  10 24 66

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren